+30-210-3633004
·
info@nnlaw.gr
Επικοινωνια

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ

Το γραφείο μας παρέχει νομικές υπηρεσίες τόσο σε δικαστηριακό, όσο και σε συμβουλευτικό επίπεδο, έχοντας πραγματοποιήσει τα τελευταία είκοσι χρόνια πληθώρα παραστάσεων σε Πολιτικά, Ποινικά και Διοικητικά Δικαστήρια

 CEO & Founder of Law Firm

ειμαστε ειδικοι στο

Τομείς Εξειδίκευσης

Δίκαιο Σημάτων

Η κάθε επιχείρηση διαθέτει επωνυμίες, σήματα και ενδείξεις για να διακρίνει την ίδια την επιχείρηση, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της από τις άλλες επιχειρήσεις.

Δικαιο Εταιρειών

Για την ίδρυση μίας εταιρείας και την ορθή διοίκηση και διαχείριση των υποθέσεων μίας επιχείρησης απαιτείται η εμπεριστατωμένη και ολοκληρωμένη γνώση του νομικού καθεστώτος.

Δίκαιο Ακινήτων

H αγορά ακινήτων στην Ελλάδα αποτελεί αυτή τη στιγμή τομέα με ιδιαίτερη ανάπτυξη, ειδικά από αλλοδαπούς επενδυτές, λόγω της δυνατότητας απόκτησης άδειας διαμονής και της μείωσης των τιμών των ακινήτων που παρατηρήθηκε κατά τα τελευταία χρόνια, όπου με μία ομάδα έμπειρων νομικών και συμβολαιογράφων, μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια απρόσκοπτη αγοραπωλησία.

Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Κάθε πρόσωπο που έχει μία νέα και δημιουργική ιδέα-τεχνογνωσία και θέλει να την προστατεύσει αλλά και να την εκμεταλλευθεί μπορεί να την κατοχυρώσει αλλά και να απαγορεύσει σε τρίτους την εκμετάλλευσή της.

Τραπεζικό Δίκαιο

Διαθέτουμε εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία σε όλο το φάσμα των ζητημάτων του τραπεζικού δικαίου, όπως στον έλεγχο των όρων των τραπεζικών συμβάσεων και την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών μεταξύ τράπεζας και πελάτη.

Ποινικό Δίκαιο

Το δικηγορικό μας γραφείο μέσω των εξειδικευμένων συνεργατών της αναλαμβάνει τον αποτελεσματικό χειρισμό υποθέσεων ιδίως οικονομικών εγκλημάτων όπως αδικήματα απάτης, υπεξαίρεσης, απιστίας, ξεπλύματος βρώμικου χρήματος κ.α.

Εργατικό Δίκαιο

Το γραφείο μας, διαθέτοντας τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρία σε ζητήματα εργατικού δικαίου, παρέχει νομικές υπηρεσίες για την εκπροσώπηση των πελατών μας σε εργατικές διαφορές ενώπιον των αστικών και ποινικών δικαστηρίων όλων των βαθμίδων, καθώς και για συμβιβαστική - εξωδικαστική επίλυση των διαφορών.

Διοικητικού Δίκαιο

Αναλαμβάνουμε την υποστήριξη ιδιωτών, νομικών ή φυσικών προσώπων, ενώπιον δικαστηρίων -ελληνικών, ενωσιακών ή διεθνών, τακτικών ή διοικητικών- ή διοικητικών αρχών για παραβιάσεις δικαιωμάτων τους από πράξεις ή παραλείψεις της Διοίκησης ή άλλων διοικητικών αρχών.

Συνεργαζόμενα γραφεία – Ελλάδα

Το δικηγορικό μας γραφείο έχει έδρα στην Αθήνα, Βουκουρεστίου 36 Κολωνάκι. Για την κάλυψη αναγκών σε νομικά ζητήματα πελατών από την ελληνική περιφέρεια διαθέτουμε δίκτυο συνεργαζόμενων γραφείων σε όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδος και ενδεικτικά:
 • Θεσσαλονίκη
 • Πάτρα
 • Ηράκλειο Κρήτης
 • Κομοτηνή
 • Βέροια

Συνεργαζόμενα γραφεία – Εξωτερικό

Το δικηγορικό μας γραφείο έχει αναπτύξει παγκοσμίως ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών με δικηγόρους και εξειδικευμένους επαγγελματίες με στόχο την πληρέστερη εκπροσώπηση των πελατών μας και την διεκπεραίωση υποθέσεων σε χώρες του εξωτερικού. Ενδεικτικά το γραφείο μας έχει επιτύχει την κατοχύρωση εμπορικών σημάτων, την οργάνωση ενός διεθνούς εμπορικού δικτύου διανομής προϊόντων και έχει συνεργαστεί με δικηγόρους από πλήθος χωρών πάνω σε υποθέσεις προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας, σύνταξης συμβάσεων με στοιχεία αλλοδαπότητας και σύστασης νέων εταιρειών στο εξωτερικό. Ενδεικτικά οι χώρες στις οποίες έχουμε αναπτύξει συνεργασίες με δικηγόρους και δικηγορικές εταιρείες είναι οι εξής:
 • United Kingdom
 • Azerbaijan
 • Argentina
 • Armenia
 • Australia
 • Bolivia
 • Brazil
 • Colombia
 • Cyprus
 • Ecuador
 • Egypt
 • France
 • Germany
 • Hong Kong
 • India
 • Indonesia
 • Iran
 • Iraq
 • Ireland
 • Italy
 • Korea
 • Malaysia
 • Mexico
 • Morocco
 • Nepal
 • Netherlands
 • Pakistan
 • Paraguay
 • Peru
 • Romania
 • Russia
 • Serbia
 • Singapore
 • South Africa
 • Spain
 • Thailand
 • Taiwan
 • Uzbekistan
 • Ukraine
 • Uruguay
 • Venezuela
 • Vietnam
 • Philippines
 • Panama
 • Turkey
Are you looking for someone to help?

Let us help you! Call Now : (+30)210-3633-004

info@nnlaw.gr