+30-210-3633004
·
[email protected]
Επικοινωνια

Privacy Policy

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ακαδημίας 26 – 106 71 Αθήνα, τηλ. 210/3633004, 3600386, e-mail :[email protected]

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με σεβασμό στα δικαιώματά σας, ως επισκέπτη-χρήστη της ιστοσελίδας μας [email protected], και με συμμόρφωση προς την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Ν.4624/2019 (ΦΕΚ 137 Α’) σε προσαρμογή και εναρμόνιση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ 2016/679, καθώς και της Οδηγίας (ΕΕ 2016/680) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου), επεξεργαζόμαστε πληροφορίες που σας αφορούν (εφεξής καλούμενες «Δεδομένα»).

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου εξηγεί ποιά είναι τα Δεδομένα που συλλέγουμε όταν επισκέπτεστε τον διαδικτυακό μας ιστότοπο, πώς θα τα επεξεργαστούμε και ποια είναι τα δικαιώματά σας. Επίσης, εξηγεί με ποιον τρόπο επεξεργαζόμαστε Δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας από κάθε επαφή, σχέση ή συναλλαγή μαζί σας, καθώς και από οποιαδήποτε άλλη αιτία. Εάν στο μέλλον χρειαστεί να τροποποιήσουμε την Πολιτική Απορρήτου, θα αναρτήσουμε την τροποποιημένη έκδοση στον διαδικτυακό τόπο και θα ισχύει από την ανάρτησή της. Για το λόγο αυτό σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε τακτικά το περιεχόμενό της και παρακαλούμε όπως μελετήσετε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που είναι πλήρως συμμορφωμένη με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Συλλογή και χρήση των Προσωπικών Δεδομένων

– Συλλέγουμε πληροφορίες με διαφορετικούς τρόπους μέσω του διαδικτυακού τόπου, όπως:

• Φόρμα επικοινωνίας.

• Φόρμα υποβολής βιογραφικού.

• E-mail.

• Cookies και Λοιπών Τεχνολογιών. Για περισσότερα επισκεφτείτε την Πολιτική Cookies και Λοιπών Τεχνολογιών.

– Τα Δεδομένα που συλλέγουμε είναι τα εξής:

· Τα προσωπικά σας στοιχεία και πληροφορίες για αιτήματα ή σχόλιά σας, που περιλαμβάνονται στο e-mail ή στην φόρμα επικοινωνίας που μας στέλνετε.

· Τα προσωπικά σας στοιχεία και πληροφορίες για την εκπαίδευση, τα επαγγελματικά σας προσόντα και τις δεξιότητές σας, που περιλαμβάνονται στο βιογραφικό που μας στέλνετε.

· Πληροφορίες για τη διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP address), την ώρα εισόδου σας στον διαδικτυακό τόπο, τη διεύθυνση URL, το είδος και τις ρυθμίσεις του περιηγητή ιστού σας. Επίσης, πληροφορίες για τις πρόσφατες επισκέψεις σας στον διαδικτυακό μας τόπο και για το υλικό που είδατε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας. Τις πληροφορίες αυτές συλλέγουμε μέσω των cookies και των λοιπών τεχνολογιών που χρησιμοποιούμε, μόνο μετά από δική σας συναίνεση, εκτός εάν είναι αναγκαίες για την περιήγησή σας στον διαδικτυακό τόπο. Είναι ανώνυμες και δεν μπορούμε να σας ταυτοποιήσουμε μέσω αυτών. Για περισσότερα επισκεφτείτε την Πολιτική Cookies και Λοιπών Τεχνολογιών.

– Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα αυτά, μόνο εφόσον είναι αναγκαίο για:

· Να εξετάσουμε το αίτημα ή το σχόλιό σας και να πραγματοποιήσουμε τις ενδεδειγμένες ενέργειες, ώστε να έχουμε την καλύτερη δυνατή σχέση μαζί σας και να βελτιώσουμε τα προϊόντα μας.

· Να εξετάσουμε το ενδεχόμενο απασχόλησής σας στο Γραφείο μας, ανάλογα με τα προσόντα σας και τις ανάγκες μας σε εργατικό δυναμικό.

· Να αντιληφθούμε πώς χρησιμοποιείτε τον διαδικτυακό μας τόπο και να τον κάνουμε πιο λειτουργικό και ασφαλή.

– Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τα Δεδομένα για:

· Να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις.

· Να προστατέψουμε τα δικαιώματά μας και τις αξιώσεις μας.

– Για πόσο χρόνο θα τα διατηρήσουμε

Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα μόνο για όσο χρόνο είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους τα συλλέξαμε. Εξετάζουμε περιοδικά τα Δεδομένα που έχουμε

αποθηκευμένα και προχωράμε στη διαγραφή τους, όταν δεν είναι πια αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών. Συγκεκριμένα:

· Διατηρούμε τις πληροφορίες για τα αιτήματα ή τα σχόλιά σας, όσο χρόνο απαιτείται για να τις εξετάσουμε και να πραγματοποιήσουμε τις ενδεδειγμένες ενέργειες. Μετά το χρονικό αυτό σημείο τις διατηρούμε μόνο εάν και στον βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την προστασία των δικαιωμάτων και των αξιώσεών μας ή τη συμμόρφωσή μας με τις νομικές μας υποχρεώσεις.

· Διατηρούμε τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο βιογραφικό σας για μέγιστο χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, προκειμένου να απευθυνθούμε σε εσάς για μελλοντικές θέσεις απασχόλησης.

· Διατηρούμε τις πληροφορίες που συλλέξαμε μέσω της χρήσης cookies και αρχείων καταγραφής, σύμφωνα με την Πολιτική Cookies και Λοιπών Τεχνολογιών.

– Με ποιον τα μοιραζόμαστε

Σε κάποιες περιπτώσεις μοιραζόμαστε τα Δεδομένα με τρίτα πρόσωπα. Αυτό γίνεται μόνο εφόσον είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της επεξεργασίας τους. Τα τρίτα πρόσωπα μπορεί να είναι:

· Εταιρείες παροχής μεταφορικών, ταχυδρομικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, για τη διευκόλυνση της μεταξύ μας επικοινωνίας.

· Δικηγόροι, δικαστικές ή άλλες αρχές, υπηρεσίες, όργανα, εξωδικαστικοί θεσμοί, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δημόσιοι λειτουργοί (ενδεικτικά δικαστικοί επιμελητές, συμβολαιογράφοι), καθώς και τρίτα πρόσωπα (ενδεικτικά δικαστικοί ή ιδιώτες πραγματογνώμονες και τεχνικοί σύμβουλοι, διαιτητές ή διαμεσολαβητές). Μοιραζόμαστε τα Δεδομένα με τα πρόσωπα αυτά μόνο εφόσον χρειαστεί να προστατέψουμε τα δικαιώματά μας και τις νομικές μας αξιώσεις.

Θα διαβιβάσουμε τα Δεδομένα σε τρίτη χώρα μόνο εφόσον διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας των Δεδομένων σε αυτή τη χώρα και εάν είναι απολύτως αναγκαίο για να επικοινωνήσουμε μαζί σας ή για να προστατέψουμε τα δικαιώματά μας και τις νομικές μας αξιώσεις.

3. Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων

· Θα λάβουμε τις απαιτούμενες προφυλάξεις σε τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο για να αποτρέψουμε την απώλεια, την κακή χρήση ή την αλλοίωση των προσωπικών σας δεδομένων.

· Θα αποθηκεύσουμε όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στους ασφαλείς διακομιστές.

· Αποδέχεστε ότι η μετάδοση πληροφοριών στο διαδίκτυο είναι εγγενώς μη ασφαλής και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δδομένων που διακινούνται μέσω διαδικτύου.

4. -Τροποποιήσεις

Μπορεί να ενημερώνουμε την πολιτική μας κατά καιρούς δημοσιεύοντας μια νέα έκδοση στον ιστότοπό μας. Θα πρέπει περιστασιακά να ελέγχετε τη σελίδα ώστε να σιγουρευτείτε ότι κατανοείτε οποιαδήποτε τροποποίηση στην πολιτική μας. Μπορεί να σας ενημερώσουμε για αλλαγές στην πολιτική μας μέσω e-mail ή μέσω ιδιωτικού συστήματος ανταλλαγής μηνυμάτων στον ιστότοπό μας.

-Τρίτοι ιστότοποι

Ο ιστότοπός μας περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους σε, και πληροφορίες από τρίτους ιστότοπους. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε και δε φέρουμε ευθύνη για τις πολιτικές προστασίας και τις πρακτικές τρίτων μερών.

-Ενημέρωση πληροφοριών

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε αν οι πληροφορίες που έχουμε για εσάς χρειάζονται ενημέρωση ή διόρθωση.

5. Δεδομένα που διαθέτουμε από κάθε επαφή, σχέση ή συναλλαγή μαζί σας, καθώς και από οποιαδήποτε άλλη αιτία

Το γραφείο μας σέβεται τόσο τα Δεδομένα που συλλέγει μέσω του διαδικτυακού τόπου, όσο και αυτά που περιέρχονται σε γνώση της από οποιαδήποτε επαφή, σχέση ή συναλλακτική σχέση μαζί σας, καθώς και από οποιαδήποτε άλλη αιτία. Αντιμετωπίζουμε με σεβασμό και νομιμότητα όλα αυτά τα Δεδομένα, ανεξάρτητα από τον χρόνο, τον τρόπο και τον σκοπό για τον οποίο έχουν περιέλθει στη διάθεσή μας. Τα διατηρούμε μόνο για όσο χρόνο είναι αναγκαίο για την ικανοποίηση του σκοπού για τον οποίο προορίζονται, συνήθως για την εκτέλεση μεταξύ μας σύμβασης, τη συμμόρφωσή μας με τις νομικές μας υποχρεώσεις και την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων μας. Στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο, ζητάμε πάντα τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία τους. Τα επεξεργαζόμαστε μόνο για όσο χρόνο είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της επεξεργασίας τους και τα μοιραζόμαστε με τρίτα πρόσωπα μόνο εφόσον είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση αυτών των σκοπών. Εφόσον έχουμε στη διάθεσή μας οποιοδήποτε Δεδομένο σας, έχετε τα παρακάτω δικαιώματα.

4. Τα δικαιώματά σας

– Ποια είναι

Για να προστατέψετε τα Δεδομένα, έχετε τα εξής δικαιώματα, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις περιορίζονται από τη σχετική νομοθεσία:

· Δικαίωμα πρόσβασης

Δικαίωμα να ενημερωθείτε για την επεξεργασία των Δεδομένων και να ζητήσετε αντίγραφό τους.

· Δικαίωμα διόρθωσης

Δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση ή συμπλήρωση των Δεδομένων. Όσον αφορά στο βιογραφικό σας, η διόρθωση / συμπλήρωση γίνεται με την αποστολή νέου.

· Δικαίωμα διαγραφής

Δικαίωμα να ζητήσετε διαγραφή των Δεδομένων. Θα ικανοποιήσουμε αυτό το δικαίωμα:

o Εάν τα Δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.

o Εάν ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης.

o Εάν τα Δεδομένα επεξεργάστηκαν παράνομα.

o Εάν τα Δεδομένα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση.

· Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των Δεδομένων. Το δικαίωμα αυτό ικανοποιείται:

o Όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των Δεδομένων.

o Όταν η επεξεργασία είναι αντίθετη στο νόμο και ζητάτε, αντί της διαγραφής, τον περιορισμό της χρήσης τους.

o Όταν ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης, μέχρι να επαληθεύσουμε εάν οι νόμιμοι λόγοι της επεξεργασίας τους υπερισχύουν έναντι των συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών σας.

· Δικαίωμα εναντίωσης

Δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων που γίνεται για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων μας ή τρίτων.

– Πώς μπορείτε να τα ασκήσετε

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας δωρεάν (εκτός αν είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά), υποβάλλοντας αίτημα στα στοιχεία:

Διεύθυνση: Ακαδημίας 26, Αθήνα, ΤΚ 10671

Τηλέφωνο: 210-3633004

E–mail: [email protected]

Θα ενημερωθείτε για την πορεία του αιτήματός σας εντός μηνός από την παραλαβή του.

· Δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων

Όλα τα ανωτέρω δικαιώματα ασκούνται δωρεάν (εκτός αν είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά). Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλλετε σχετικό αίτημα, παρακαλώ χρησιμοποιήστε τα στοιχεία επικοινωνίας της Αρχής.

5. Ασφάλεια

Λαμβάνουμε τα ενδεδειγμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή επεξεργασία των Δεδομένων, προς αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Παράλληλα, όλοι οι εργαζόμενοι και συνεργάτες μας υπόκεινται σε υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας.