+30-210-3633004
·
[email protected]
現在聯繫

ΜΕφΛαρ 273/2014 [Ανώνυμη εταιρία – Έκτακτος και τακτικός έλεγχος]

Απόσπασμα

Διαφορές τακτικού και έκτακτου ελέγχου και προϋποθέσεις διενέργειάς του.Άσκηση δικαιώματος ελέγχου νομιμότητας από τη μικρή μειοψηφία και ελέγχου σκοπιμότητας από τη μεγάλη μειοψηφία. Χρόνος άσκησης και περιεχόμενο ελέγχου. Περιπτωσιολογία άσκησης εταιρικής διαχείρισης αντίθετης προς τους κανόνες της χρηστής διοίκησης. Αίτηση διενέργειας έκτακτου ελέγχου. Εάν δεν έχουν εκδοθεί μετοχές, ώστε να τηρηθεί η υποχρέωση κατάθεσής τους από τους αιτούντες, η μετοχική ιδιότητα μπορεί να προκύπτει από άλλα στοιχεία. Επί ελέγχου που ζητείται από τη μεγάλη πλειοψηφία απαιτείται ο σχηματισμός πλήρους δικανικής πεποίθησης. Προϋποθέσεις διορισμού προσωρινής διοίκησης κατ’ άρθρο 69 ΑΚ. Έννοια σύγκρουσης συμφερόντων των μελών της διοίκησης με εκείνα του νομικού προσώπου. Περιπτωσιολογία. Δεν συντρέχει περίπτωση διορισμού προσωρινής διοίκησης όταν, μεταξύ άλλων, η δράση της υπάρχουσας διοίκησης αντιβαίνει στα ατομικά συμφέροντα μετόχων, όταν συγκρούονται συμφέροντα μετοχικών ομάδων ή όταν γίνεται κακή διαχείριση χωρίς να παραβιάζεται η υποχρέωση πίστης.

Διατάξεις: άρθρα 50 επ. ΚΝ 2190/1920