+30-210-3633004
·
[email protected]
Επικοινωνια

Blog

Απόσπασμα ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ. ΔΙΑΚΩΛΥΤΙΚΗ ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ. ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ. Αν με τη δικαιοπραξία τα αποτελέσματά της εξαρτήθηκαν από γεγονός μελλοντικό και αβέβαιο (αναβλητική αίρεση), τα αποτελέσματα αυτά επέρχονται μόλις συμβεί το γεγονός, ενώ η αίρεση θεωρείται ότι πληρώθηκε, αν την πλήρωσή της εμπόδισε αντίθετα προς την καλή πίστη εκείνος,
Read More
Απόσπασμα ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ. ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ. ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου υπάρχει, όταν οι συμβαλλόμενοι δεν έχουν συμφωνήσει ορισμένη διάρκεια, ούτε η χρονική αυτή διάρκεια συνάγεται από το είδος ή τον σκοπό της εργασίας. Αντίθετα, η σύμβαση εργασίας είναι ορισμένου χρόνου, όταν είτε συμφωνήθηκε είτε
Read More
Απόσπασμα ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ. Προϋποθέσεις επιδίκασης προμήθειας στον εμπορικό αντιπρόσωπο, κατ' άρθρο 6 παρ. 1 και 2 ΠΔ 219/1991, για εμπορικές πράξεις συναφθείσες πριν και μετά τη λύση της σύμβασης εμπορικής αντιπροσωπείας. Αναγκαία στοιχεία για το ορισμένο της αγωγής δεδομένου ότι πρόκειται για αμοιβή για καταρτισμένες πράξεις και όχι για αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη. Διατάξεις:
Read More
Απόσπασμα ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ. Έγγραφος συστατικός τύπος. Περιεχόμενο σύμβασης. Στοιχεία προσδιορισμού μισθώματος. Τρόποι λήξης της μίσθωσης. Καταγγελία λόγω υπερημερίας του μισθωτή ως προς την πληρωμή του μισθώματος. Αγωγή αποβολής του από τη νομή του πράγματος. Κρίνεται μη καταχρηστική η άσκηση του επίδικου δικαιώματος του εκμισθωτή στην περίπτωση που ο μισθωτής καταβάλλει, μετά την καταγγελία, χρήματα
Read More
Απόσπασμα ΕΠΙΤΑΓΗ. Έκδοση ακάλυπτης επιταγής από νομικό πρόσωπο. Αξίωση αποζημίωσης κατά του εκπροσώπου του, συρρέουσα με την αξίωση από την επιταγή. Δικαιούχος αποζημίωσης είναι και ο εξ αναγωγής κομιστής της επιταγής που την πλήρωσε και την ανέλαβε. Προαπαιτούμενα στοιχεία για τη θεμελίωση της αγωγής από αδικοπραξία. Εγκυρότητα έκδοσης επιταγής σε ξένο νόμισμα πριν και μετά
Read More
Απόσπασμα ΕΠΙΤΑΓΗ. Έννοια αναιτιώδους της ενοχής από επιταγή. Έκδοση επιταγής χωρίς νόμιμη αιτία. Επιταγή, εκδοθείσα χάριν εγγύησης της καταβολής του τιμήματος αγοραπωλησίας, είναι καταπιστευτική. Περιεχόμενο προσωπικών ενστάσεων του εκδότη και προϋποθέσεις προβολής τους κατά τρίτου κομιστή. Αναγκαίο περιεχόμενο ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής. Ο νόμιμος κομιστής ασκεί αναγωγή και όταν η εμπροθέσμως εμφανισθείσα επιταγή δεν πληρώθηκε
Read More
Απόσπασμα ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ. Σύμβαση ανοίγματος πίστωσης και συνδυασμός της με τη διακριτή σύμβαση αλληλόχρεου λογαριασμού. Τρόποι λήξης της σύμβασης ανοίγματος πίστωσης, η οποία συνεπάγεται και το κλείσιμο του αλληλόχρεου λογαριασμού. Στην έννοια του αλληλόχρεου υπάγεται και ο ανοικτός λογαριασμός πίστωσης σε τράπεζα. Ανώτατα όρια οφειλών από δανειακές συμβάσεις με τράπεζα. Διαχρονικό δίκαιο. Το ύψος του
Read More
Απόσπασμα ΠΤΩΧΕΥΣΗ. Επαλήθευση απαιτήσεων. Οι πιστωτές που δεν μετείχαν έχουν το δικαίωμα εξέλεγξης των απαιτήσεών τους με ανακοπή. Πτώχευση κηρυχθείσα πριν την έναρξη εφαρμογής του Ν 3588/2007. Εφαρμοστέες διατάξεις. Οι απαιτήσεις πρέπει να προκύπτουν από τα εμπορικά βιβλία και από ιδιωτικά έγγραφα βεβαίας χρονολογίας, στα οποία δεν συγκαταλέγονται οι ένορκες βεβαιώσεις. Διατάξεις: άρθρα 582 επ.
Read More
Απόσπασμα ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Οι διαφορές από την έξοδο εταίρου και τον προσδιορισμό της αξίας της μερίδας συμμετοχής του δικάζονται από το Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. ΚΠολΔ. Οι σχετικές αποφάσεις δεν διατάσσουν ασφαλιστικά ή ρυθμιστικά μέτρα και υπόκεινται σε ένδικα μέσα. Σπουδαίοι λόγοι για την έξοδο εταίρου. Η υπαιτιότητα του
Read More
Απόσπασμα Διαφορές τακτικού και έκτακτου ελέγχου και προϋποθέσεις διενέργειάς του.Άσκηση δικαιώματος ελέγχου νομιμότητας από τη μικρή μειοψηφία και ελέγχου σκοπιμότητας από τη μεγάλη μειοψηφία. Χρόνος άσκησης και περιεχόμενο ελέγχου. Περιπτωσιολογία άσκησης εταιρικής διαχείρισης αντίθετης προς τους κανόνες της χρηστής διοίκησης. Αίτηση διενέργειας έκτακτου ελέγχου. Εάν δεν έχουν εκδοθεί μετοχές, ώστε να τηρηθεί η υποχρέωση κατάθεσής
Read More